شكستة نستعليق

نمونه‌ای از خط شکسته‌نستعلیق اثر محمدحسین عطارچیان به شیوه درویش عبدالمجید. متن نوشته: «هوالمستعان دوست ستوده‌خصال هنرمند ارجمند شکسته‌نویس زبده جناب آقای حسن اعرابی که مشتاق فراگیری مکتب اصیل و ماندگار حضرت استادی درویش عبدالمجید طالقانی می‌باشند و با تحریر دستخط زیبایی شیفتگی خود را به این مکتب عیان داشته‌اند و با تشریف‌فرمایی به تهران به همراه شاگردان و هنرجویان مستعد خود اشتیاق و علاقمندی را برای پیروی از مکتب اصیل ابراز نموده و با کمال مسرت شاگردان ممتاز خود را برای اتصال به این حلقه ماندگار تشویق و ترغیب می‌نمایند از حضرت سبحانی توفیق همگان را در پیروی از آثار آن استاد کل و اشاعه آن مکتب فراگیر آرزومندم محمدحسین عطارچیان ۵۶۴»
A Fat'h Ali Shah Qajar firman in Shikasta Nastaʿlīq script, January 1831.

خط شكستة نستعليق هو أحد الخطوط العربية، وقد ظهر في إيران. ظهر هذا الخط في العهد الصفوي وقد استعمل هذا الخط بدل خط شكستة تعليق في المراسلات لأنه أوضح منه .ومن أشهر خطاطي شكستة نستعليق درويش عبد المجيد الطالقاني إذ بلغ على يديه ذروة كماله وجماله. وقد توفي عام 1185هـ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مرجع

  • حبيب الله فضائلي، أطلس الخط والخطوط، ترجمة د. محمد التونجي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط 2، 2002.