قالب:Chembox Structure

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This box can be used as a module in the {{chembox new}}. Copy the left column into an existing chembox new, before the first section, and give the section a unigue number (the first line becomes e.g. "| Section8 = {{Chembox Structure", there are 15 sections available).

| Section = {{Chembox Structure
| CrystalStruct = 
| SpaceGroup = 
| Coordination = 
| LattConst_a = 
| LattConst_b = 
| LattConst_c = 
| LattConst_alpha = 
| LattConst_beta = 
| LattConst_gamma = 
| MolShape = 
| OrbitalHybridisation = 
| Dipole = 
}}
| Section = {{Chembox Structure
| CrystalStruct = 
| SpaceGroup = 
| Coordination = 
| LattConst_a = 
| LattConst_b = 
| LattConst_c = 
| LattConst_alpha = 
| LattConst_beta = 
| LattConst_gamma = 
| MolShape = 
| OrbitalHybridisation = 
| Dipole = 
}}