اصطيفان البيزنطي

اصطيفان البيزنطي أو اسطفانوس أو ستيفانوس Stephen of Byzantium ، كما يُعرف بإسم (باليونانية: Στέφανος Βυζάντιος؛ ازدهر في القرن السادس الميلادي)، كان مؤلفاً لمعجم جغرافي هام بعنوان الأعراق (Ἐθνικά؛ Ethnica). ولم يصلنا سوى شظايا قليلة من المعجم، إلا أنه وصلنا مؤلف ضخم جمعه شخص مجهول يُدعى هرمولاوس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته

بيزنطة أثناء حياة اسطفانوس

Nothing is known about the life of Stephanus, except that he was a grammarian at Constantinople, and lived after the time of Arcadius and Honorius, and before that of Justinian II. Later writers provide no information about him, but they do note that the work was later reduced to an epitome by a certain Hermolaus, who dedicated his epitome to Justinian; whether the first or second emperor of that name is meant is disputed, but it seems probable that Stephanus flourished in Byzantium in the earlier part of the sixth century AD, under Justinian I.


الأعراق Ethnica

Even as an epitome, the Ethnica is of enormous value for geographical, mythological, and religious information about ancient Greece. Nearly every article in the epitome contains a reference to some ancient writer, as an authority for the name of the place. From the surviving fragments, we see that the original contained considerable quotations from ancient authors, besides many interesting particulars, topographical, historical, mythological, and others. Stephanus cites[1] Artemidorus, Polybius, Aelius Herodianus, Herodotus, Thucydides, Xenophon, Strabo and other writers.

The chief fragments remaining of the original work are preserved by Constantine Porphyrogennetos, De administrando imperio, ch. 23 (the article Ίβηρίαι δύο) and De thematibus, ii. 10 (an account of Sicily); the latter includes a passage from the comic poet Alexis on the Seven Largest Islands. Another respectable fragment, from the article Δύμη to the end of Δ, exists in a manuscript of the Fonds Coislin, the library formed by Pierre Séguier.

The first modern printed edition of the work was that published by the Aldine Press in Venice, 1502. The complete standard edition is still that of Augustus Meineke (1849, reprinted at Graz, 1958), and by convention, references to the text use Meineke's page numbers. A new completely revised edition in German is in preparation, however, edited by B. Wyss, C. Zubler, M. Billerbeck, J.F. Gaertner, 2006 onwards, with four volumes already published.

النسخ

 • Aldus Manutius (pr.), 1502, Στέφανος. Περὶ πόλεων (Peri poleōn) = Stephanus. De urbibus ("On cities") (Venice). Google Books
 • Guilielmus Xylander, 1568, Στέφανος. Περὶ πόλεων = Stephanus. De urbibus (Basel).
 • Thomas de Pinedo, 1678, Στέφανος. Περὶ πόλεων = Stephanus. De urbibus (Amsterdam). Contains parallel Latin translation. Google Books
 • Claudius Salmasius (Claude Saumaise) and Abraham van Berkel, 1688, Στεφάνου Βυζαντίου Ἐθνικὰ κατ' ἐπιτομήν Περὶ πόλεων = Stephani Byzantini Gentilia per epitomen, antehac De urbibus inscripta (Leiden). Contains parallel Latin translation. Google Books
 • Lucas Holstenius, 1692, Notae & castigationes in Stephanum Byzantium De urbibus (Leiden). Google Books
 • Thomas de Pinedo, 1725, Stephanus de urbibus (Amsterdam). Google Books
 • Karl Wilhelm Dindorf, 1825, Stephanus Byzantinus. Opera, 4 vols, (Leipzig). Incorporating notes by L. Holsteinius, A. Berkelius, and T. de Pinedo. Google Books
 • Anton Westermann, 1839, Stephani Byzantii ethnikon quae supersunt (Leipzig). Google Books
 • Augustus Meineke, 1849, Stephani Byzantii ethnicorum quae supersunt (Berlin). Google Books
 • Margarethe Billerbeck et al. (edd), Stephani Byzantii Ethnica. 5 volumes: 2006-2015/forthcoming. Berlin/New York: Walter de Gruyter, (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 43/1)[2][3][4]

الهامش

 1. ^ J. S. Richardson, Hispaniae: Spain and the Development of Roman Imperialism, 218-82 BC: "In four places, the lexicographer Stephanus of Byzantium refers to towns and ... Artemidorus as source, and in three of the four examples cites Polybius.; From political architecture to Stephanus Byzantius
 2. ^ de Gruyter
 3. ^ Reviewed by C. Neri in
 4. ^ Reviewed by Martin L. West

المصادر

 • Wikisource-logo.svg

(The Britannica page as a TIFF scan)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للاستزادة

 • Smith, W., Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. 3, s.v. "Stephanus" (2) of Byzantium.
 • Diller, Aubrey 1938, "The tradition of Stephanus Byzantius", Transactions of the American Philological Association 69: 333-48.
 • E.H. Bunbury, 1883, History of Ancient Geography (London), vol. i. 102, 135, 169; ii. 669-71.
 • Holstenius, L., 1684 (posth.), Lucae Holstenii Notae et castigationes postumae in Stephani Byzantii Ethnika, quae vulgo Peri poleōn inscribuntur (Leiden).
 • Niese, B., 1873, De Stephani Byzantii auctoribus (Kiel)
 • Johannes Geffcken, 1886, De Stephano Byzantio (Göttingen)
 • Whitehead, D. (ed.), 1994, From political architecture to Stephanus Byzantius : sources for the ancient Greek polis (Stuttgart).