ملف:Flag of Hezbollah.svg

الملف الأصلي(ملف SVG، أبعاده 1٬200 × 800 بكسل، حجم الملف: 86 كيلوبايت)

Summary

Arabic text

  • Top: فإن حزب الله هم الغالبون (fāʾinna ḥizb allāh hum al-ġālibūn)
  • Center: حزب الله ( ḥizbu-llāh)
  • Bottom: المقاومة الإسلامية في لبنان (al-muqāwamah al-islāmīyah fī lubnān)

Translations

(Portuguese)

Deutsch: Flagge der Hisbollah. Die untere Zeile bedeutet "Islamische Widerstandsbewegung im Libanon". Die obere Zeile bedeutet "Wahrlich, die Hisbollah wird der Sieger sein/ist der Sieger". Der grüne Schriftzug in der Mitte ist der Name der Gruppe ("die Partei Gottes") — wobei der erste Buchstabe von "Allah" eine Faust bildet, die ein sowjetisches AK-47 hält.
English: Flag of Hezbollah. The bottom text means "The Islamic Resistance in Lebanon". The upper text means "Then surely the party of Allah are they that shall be triumphant". (Quran 5:56) The green text is the name of the group — with the first letter of "Allah" reaching up to grasp a Soviet AK-47.
Français : Drapeau du Hezbollah. Texte en bas : « La résistance islamique au Liban ». Texte en haut : « Car c'est le parti de Dieu qui sera victorieux. » (Coran V : 56). Le texte vert est le nom du groupe, dont le premier lettre du mot « Allah » brandit un fusil AK-47.

(إندونيسية)

Italiano: Bandiera di Hezbollah. Il testo sottostante significa "La resistenza islamica in Libano". Il testo sopra significa "in verità il partito di Dio saranno i vittoriosi". (Corano 5, 56) Il testo verde è il nome del gruppo - con la prima lettera di "Allah" che si estende allungandosi ad afferrare un fucile mitraglitore AK-47.

(Dutch)

Español: Bandera de Hizbullah. El texto inferior significa "El movimiento de resistencia islámica en el Libano". El texto superior significa "Hizbullah será vencedor". El texto verde es el nombre del grupo ("el partido de Dios") — con la primera letra de "Alá" alcanzando un fusil sovietico AK-47.
Polski: Flaga Hezbollahu. Dolny tekst oznacza "Islamski ruch oporu w Libanie". Górny tekst oznacza "Hezbollah zwycięży". Zielony tekst to nazwa grupy z pierwszą literą słowa "Allah" trzmającą rosyjski AK-47.

{{country data Флаг Хезболлы. Нижний текст значит "Исламское сопротивление в Ливане". Верхний текст значит "Победа будет за Хезболлой". Зелёный текст в центре — название движения ("партия Бога"), причём первая буква слова "Аллах" сжимает в кулаке советский АК-47. | country flaglink | variant = | size = | name = | altlink = national rugby union team | altvar = rugby union }} (Finnish)

Licensing

This image was listed for deletion. The result was keep, being ineligible for copyright.

تاريخ الملف

اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.

زمن/تاريخصورة مصغرةالأبعادمستخدمتعليق
حالي03:46، 8 يوليو 2007تصغير للنسخة بتاريخ 03:46، 8 يوليو 20071٬200 × 800 (86 كيلوبايت)Pathologist (نقاش | مساهمات)
  • لا يمكنك استبدال هذا الملف.